Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün bölüm başkanı olarak Doç. Dr. Meriç GÜVEN görev yapmakadır.