Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı   güz  yarıyılı ara sınavları  12-21 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak olup Sınav programları, daha sonra üniversite web sayfasından ve fakülte duyuru panolarından duyurulacaktır.

Fakültemize ek kontenjan ve dikey geçişle yerleşen öğrencilerin ara sınavları 3-7 Aralık 2018 tarihinde mazeret sınavları ile birlikte yapılacaktır.


30 Ekim 2018