Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen Fakültemiz öğrencilerinin mazeret sınavı dilekçeleri, “Uşak Üniversitesi Öğrencilerin Mazeretli Sayılma ve Mazeret Sınavları Uygulama Esasları” gereğince incelenmiş olup, 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak olan mazeret sınavlarına girmelerine uygun görülen  öğrencilerin listeleri aşağıdadır.

Arkeoloji (Güncellendi-29.11.2018)

Batı Dilleri ve Edebiyatları (Güncellendi-29.11.2018)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Güncelleme-30.11.2018)

Coğrafya (Güncellendi-29.11.2018)

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sanat Tarihi

Sosyoloji (Güncelleme-03.12.2018)

Tarih (Güncellendi-29.11.2018)

Türk Dili ve Edebiyatı  (Güncelleme-30.11.2018)


29 Kasım 2018