Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

 

ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMI

Çift Anadal/Yandal programı Fen Edebiyat Fakültesinde  bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.
İkinci anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması ve yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere o dal ile ilgili bir sertifika verilir.

Çift Anadal Başvuru Koşulları

a) Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

b) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

c) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz.

ç) Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

d) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,00 olması şartı aranır.

e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

f) Çift anadal programına başvurular, kontenjandan fazla olması halinde, başarı not ortalamasına göre sıralama yapılır.

Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.


Yandal Başvuru Koşulları


a) Yan dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur.

b) Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

c) Öğrenci, yan dal lisans programına, ana dal lisans programının en erken 3. en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

ç) Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

d) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının onayı ile kesinleşir.

e) Bir öğrenci aynı anda iki yandal programına kayıt yaptıramaz.

 
Başvuru tarihleri:
26-29 Ağustos 2019

Başvuru  Değerlendirme Tarihleri: 2-3 Eylül 2019

Sonuçların Açıklanması : 4 Eylül 2019

Kayıt Tarihleri: 5-6 Eylül 2019

Başvuru yeri : Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Sekreterliği

 

Çift Anadal/Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

Çift Anadal/Yandal Yapılabilecek Bölümler Tablosu için tıklayınız.

Çift Anadal/Yandal Koordinatörleri için tıklayınız.

Çift Anadal/Yandal Yönergeleri için tıklayınız.

 

  Başvuru için gerekli belgeler:

  Başvuru Yapacak Öğrenciler için Bölümlerin Eğitim Planları

Türk Dili ve Edebiyatı yandal eğitim planları.doc

Tarih Çift Anadal eğitim planları.docx

Tarih yandal eğitim planları.docx

Sosyoloji Çift anadal eğitim planları.docx

Sosyoloji yandal eğitim planları.doc

Sanat Tarihi Çift anadal eğitim planları.docx

Sanat Tarihi yandal eğitim planları.doc

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları yandal eğitim planları.DOC

Coğrafya Çift Anadal eğitim planları.doc

Coğrafya Yandal eğitim planları.docx

Arkeoloji Yandal eğitim planları.docx

 

 

 


23 Ağustos 2019