Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Çift Anadal / Yandal Müracaatları Değerlendirme Listesi

Adı Soyadı

Öğr. No

Okuduğu

Bölüm

Başvurduğu

Bölüm

Çift

Anadal

Yandal

Kabul /

Ret

AÇIKLAMA

Harun ÇELİK

170904038

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sosyoloji

X

 

KABUL

 

Hatice GÖKÇAY

170919045

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Tarih

X

 

RED

Uşak Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi’nin 6.maddesinin (b) fıkrasındaki şartları taşımamaktadır.

 

Kayıt Tarihleri   : 5-6 Eylül 2019

Başvuru yeri     : Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri


04 Eylül 2019