Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen Fakültemiz öğrencilerinin mazeret sınavı dilekçeleri, “Uşak Üniversitesi Öğrencilerin Mazeretli Sayılma ve Mazeret Sınavları Uygulama Esasları” gereğince incelenmiş olup, 30 Nisan- 4 Mayıs 2018  tarihleri arasında yapılacak olan mazeret sınavlarına girmelerine uygun görülen  öğrencilerin listeleri aşağıdadır.

Arkeoloji Bölümü .docx

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.docx

Coğrafya Bölümü.docx

Matematik Bölümü.docx  

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.docx

Sanat Tarihi Bölümü.docx

Sosyoloji Bölümü.docx

Tarih Bölümü.docx

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.docx


20 Nisan 2018