Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Mazeretleri nedeniyle  (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde) çevrimiçi yayınlanan derslerin en az yüzde altmışına (%60) devam etme zorunluluğu şartını sağlayamayan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirerek müracaatta bulunmaları halinde, bu öğrencilerin durumlarının ilgili akademik birim yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2021 tarih ve 3 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Bu minvalde mazereti bulunan öğrencilerin mazeretlerini bildiren ıslak imzalı bir dilekçeyi e-mail kanalıyla 17.06.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar bölüm sekreterlerine ulaştırmaları gerekmektedir.

Bölüm Sekreterleri

Dilek Davulcu: dilek.davulcu@usak.edu.tr

Bülent Dönmez: bulent.donmez@usak.edu.tr

Dilek Akgül: dilek.akgul@usak.edu.tr


15 Haziran 2021