Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2547 Sayılı kanunun 44. Maddesi “c” fıkrası ve Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018-138 sayılı kararı ile kabul edilen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince  ek sınav hakkı talep eden öğrencilerin 1. Ek sınavları 24.08.2021 tarihinde, 2. Ek sınavları 27.08.2021 tarihinde online olarak dersi verecek öğretim elemanı tarafından yapılacak olup öğrenci listesi aşağıdadır.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

Dersin Adı

Dersi Veren Öğretim Elemanı

 

 

130901015

 

 

Sinem ALAKUŞ

Topolojiye Giriş I

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Seyyit SEYYİDOĞLU

Maple I

Dr.Öğr.Üyesi Eda YÜLÜKLÜ

Gruplar Teorisi I

Dr.Öğr.Üyesi Osman AVCIOĞLU

Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa SOYERTEM

 


23 Ağustos 2021