Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirip tek dersten başarısız  olan öğrenciler için 11 Temmuz 2018  Çarşamba  günü saat 14.00'da 205 nolu sınıfta tek   ders  sınavı yapılacaktır.

Başvuruların 6 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.


18 Haziran 2018