Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ

 

2021-2022 DÖNEMİ İÇİN ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN TAKVİM ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR. ADAY OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER BAŞVURU DİLEKÇELERİNİ 27 Ekim- 03 Kasım 2021 TARİHLERİ ARASINDA BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. SEÇİM TAKVİMİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞ OLUP, ADAYLARIN “UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİNİ” OKUMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

SEÇİM TAKVİMİ:

ADAY BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH: 03 Kasım 2021

SEÇİM TARİHİ:

1.    Tur (%60 katılım)   : 11 Kasım 2021

2.    Tur (%50 katılım)   : 12 Kasım 2021

3.    Tur                           : 15 Kasım 2021

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6 — Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

d) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

f) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

g)Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ

 

2021-2022 DÖNEMİ İÇİN ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ 1. TUR (%60 katılım) 11 KASIM 2021 (PERŞEMBE)  GÜNÜ 10.00-16.30 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

 

1. TUR SEÇİM SONUCUNDA  (%60 katılım)     SAĞLANAMAZSA, 2. TUR SEÇİM 12 KASIM 2021 (CUMA) GÜNÜ 10.00-16.30 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR.

 


02 Kasım 2021