Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

OnDokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından Samsun İli Bafra İlçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yürütülen kuş göç araştırmalarının 2022 yılı sonbahar çalışması 12 Ağustos - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Yürütülecek halkalama çalışmasına  öğrenci katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.   

CERNEK KUŞ HALKALAMA ÇALIŞMASI BİLGİLENDİRME DOSYASI

 


12 Ağustos 2022