Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KARAMAN’ın sunumunu yaptığı “İnsanlığın En Büyük İcadı: Dil” adlı seminere Fakültemiz Dekan Yardımcılarımızdan Doç. Dr. Deniz UÇAR ile Dr. Öğr. Üyesi Erhan SOLMAZ, Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımlarıyla Fakültemiz Öğr. Gör. Sibel HİŞMANOĞLU Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat KARAMAN’ın konferansta yaptığı konuşmada "Dil için, dünyanın en karmaşık yapısı olan ve gizemini yüzyıllardır koruyan beynimizin sahip olduğu en muazzam yeti diyebiliriz. Dil sayesinde binlerce yıldır en karmaşık düşünceleri birbirimize aktarabilir, çevremizi ve dünyamızı anlamlandırabiliriz. Dillerin kökeni ile ilgili birbirinden farklı hipotezler ve teoriler olmasına rağmen, henüz nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Dünya üzerinde konuşulan yaklaşık olarak 7000 dil mevcut ve her ne kadar bu diller benzer özelliklere sahip olsa da, diller arasında birçok açıdan önemli farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların bizlerin düşünce yapısını etkilediğini biliyoruz. Özellikle son yüzyılda dilleri daha iyi anlayabilmek adına araştırmacılar dilin sadece kökenini değil aynı zamanda dünyanın en zeki varlıkları olan bebeklerin dil edinim sürecini araştıran çalışmalara yöneldiler. Dil üzerine gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar büyük ve karmaşık dil yapbozunun parçalarını birleştirmemize yardımcı olacak ve dilin gizemini çözmeye bizi bir adım daha yaklaştıracaktır" diye bahsetmiştir.

 


07 Kasım 2019