Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Uşak Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından, yürütülmekte olan akreditasyon çalışmaları kapsamında Fen Edebiyat Fakültesinde 18/11/2020 tarihinde saat 10:00 toplantı gerçekleştirildi.

Akreditasyon başvuru çalışmalarının aktarıldığı toplantı Kalite Koordinatörü Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ’ün katılımıyla Fakültemiz Dekanı Prof. Dr.  Lütfi ÖZAV’ın başkanlığında Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz UÇAR ve fakültemiz akreditasyon başvuru sürecinde bulunan Matematik, Tarih ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanları ve bölüm akreditasyon koordinatörlerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda fakültemiz bölüm başkanları başvuracakları FEDEK ( Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği) ile ilgili bölüm/programlarında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Uşak Üniversitesinin kalite güvence sürecinde pandemi nedeniyle yaşanılan sıkıntılardan dolayı oluşan aksaklıklara rağmen süreci  başarılı bir şekilde devam ettirmemiz gerektiğine vurgu yapan Rektör Yardımcısı Metin GÜMÜŞ, Fakültemiz Dekanı Lütfi ÖZAV’a ve bölüm başkanlıklarına  çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


25 Kasım 2020