Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı 23.04.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Köksal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ansı Sev ATEŞ, Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ERSAN, bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Raşit ÇOLAK ve Ergenekon Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Seda Tekin katıldı.

Toplantıda, yabancı dil öğretiminde yeni yaklaşımlar, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeye teşvik edilmesi ve bölüm-milli eğitim kurumları arasındaki iş birlikleri konusunda yapılabilecek projeler konuşuldu.


23 Nisan 2021