Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

05 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00-16:00 arasında Zoom Platformu üzerinden Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü iş birliği ile 1.Çevrim içi Dil, Kültür, Edebiyat ve Dil Öğrenimi Öğrenci Konferansı (The 1st Online Student Conference on Language, Culture, Literature and Language Learning (OSCLCLLL) gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfi ÖZAV’ın ve konferans başkanları İzincan KARAKURT’un ve Alper DEĞİRMENCİ’nin açılış konuşmalarının ardından öğrencilerimiz toplumdilbilim, dil öğrenimi, anlambilim, edimbilim, sözdizimi, uygulamalı dilbilim ve biçembilim alanlarında çevrim içi sözlü sunumlar yapmışlardır. Konferans öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sordukları soruların konuşmacılar tarafından cevaplanması, tartışma bölümleri ve konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona ermiştir.


07 Haziran 2021