Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur KÖKSAL, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ansı Sev ATEŞ, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ergenekon Orta Okulu İngilizce Öğretmeni Seda TEKİN ve Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ERSAN, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat HİŞMANOĞLU ve bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Raşit ÇOLAK katılmışlardır.03 Haziran 2022