Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi ev sahipliği ve beraberliğinde hazırladığı konferans tamamlandı.

 

“Karadağ Türkleri: Türk Dilinin Adriyatik’teki Ucu” adlı konferans, Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Alpay İĞCİ tarafından verildi. 26 Aralık 2018 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Sibel Hişmanoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın dinleyicileri arasında öğretim elemanları ve öğrenciler vardı

 

Son dönem çalışmalarının büyük bölümünü Karadağ üzerine yoğunlaştıran Dr. Öğr. Üyesi Alpay İĞCİ, üniversitemiz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesidir. Kendisi, Karadağ’daki saha tecrübelerini bu konferans vesilesiyle konuyla ilgilenenlere ve akademi dünyasına aktarmış oldu. Konferans, Karadağ Türklerinin bugününü anlamak için tarihe dair notlarla başladı. Balkanlar’daki Türk yerleşme ve yayılmalarına Karadağ bölgesi özelinde bakılarak çağdaş döneme doğru gelindi. Çağdaş dönemde Karadağ Türkleri ve Karadağ Türk ağzı konularında resmî ve akademik bilgilerin sunulup görüşülmesinin ardından konferans, fotoğraflarla devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Alpay İĞCİ’nin kendi arşivinden oluşturulan fotoğraf gösteriminin ardından, soru-cevap ile konferans sona erdi.

 

 

Türk dünyasının batı sınırlarını oluşturan Karadağ, nüfus ve yayılma alanıyla en büyük olan Türkiye Türkçesi coğrafyasının da batı sınırını şekillendirir. Bu konferans ve İĞCİ’nin konuya dair diğer yayınları, Karadağ sahasının ve Karadağ Türklerinin yeni çalışmalarda kapsama alınması ve bilinmesine yöneliktir.


03 Ocak 2019