Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
AHMET ARSAKAY
Fakülte Sekreteri Vekili
ahmet.arsakay@usak.edu.tr
2416
DİLEK DAVULCU
Şef
dilek.davulcu@usak.edu.tr
2403
BÜLENT DÖNMEZ
Bilgisayar İşletmeni
bulent.donmez@usak.edu.tr
2402
DİLEK AKGÜL
Bilgisayar İşletmeni
dilek.akgul@usak.edu.tr
2404
EMRAH TORUN
Bilgisayar İşletmeni
emrah.torun@usak.edu.tr
2440
HAYRU NİSA IRMAK
Memur
nisa.bulut@usak.edu.tr
2400
KASIM ŞATIR
Bilgisayar İşletmeni
kasim.satir@usak.edu.tr
2441
SERVET KOŞAR
Memur
servet.kosar@usak.edu.tr
2420