Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Aday Memur Staj Değerlendirme Formu FR-096.doc

Akademik Kadrolara Ait Başvuru Dilekçesi (Doçent) FR-097.doc

Akademik Kadrolara Ait Başvuru Dilekçesi (Doktor Öğretim Üyesi) FR-098.doc

Akademik Kadrolara ait Başvuru Dilekçesi (Öğr. Gör.) FR-099.doc

Akademik Kadrolara Ait Başvuru Dilekçesi (Profesör) FR-100.doc

Akademik Kadrolara Ait Giriş Sınavı Tutanağı FR-101.doc

Akademik Kadrolara Ait Giriş Sınavı Yoklama Tutanağı FR-102.doc

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Beyan Formu FR-105.docx

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Dilekçe FR-106.doc

Atama İçin İstenen Belgeler FR-122.doc

Banka Tercih Dilekçe Örneği (Emeklilik) FR-108.docx

Başvuru Kabul Tutanağı(Öğretim Elemanı) FR-103.doc

Başvuru Zarfı Kapak Formu FR-104.doc

BİRİM FİNAL SINAVI ÜCRETİ BİLGİ FORMU FR-137.xlsx

Dekanlık Telafi Dersi Başvuru Formu FR-109.docx

Ders Yükü Bildirim Formu FR-138.xls

DERS YÜKÜ TESLİM TUTANAĞI FR-140.docx

Devlet Memurları Yemin Belgesi FR-110.doc

E İMZA TALEP FORMU FR-019.docx

E POSTA TALEP FORMU FR-021.docx

Faaliyet Raporu FR-181.docx

FAZLA MESAİ PUANTAJI FR-133.xls

Güvenlik Soruşturma Formu_Ekim 2018 FR-111.xlsx

Hastalık İzin Formu FR-112.doc

Hizmet Birleştirme Dilekçesi FR-113.doc

Hizmet Damgalı Pasaport FR-114.doc

Hizmet İçi Eğitim Talep Formu FR-177.docx

Hususi Damgalı Pasaport FR-115.doc

İHTİYAÇ LİSTESİ FR-185.docx

İLİŞİK KESME BELGESİ FR-123.doc

İŞÇİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ FORMU FR-174.doc

İŞÇİ PUANTAJ FORMU FR-175.xlsx

İŞE BAŞLAYIŞ VE İŞTEN AYRILIŞLARIN ÖZLÜK HAKLARI VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM FORMU FR-143.docx

İŞYERİNE BAŞVURU VE KABUL FORMU FR-142.docx

İZİN İSTEK FORMU (Sürekli İşçiler İçin) FR-116.docx

İzin İstek Formu-Güncel FR-117.docx

İzin-Rapor-Görev Bildirimi Formu FR-118.docx

Jüri Üyeliği Ücreti Beyan Formu FR-145.doc

Mal Bildirim Formu FR-160.xls

Mecburi Hizmet Yükümlüleri Formu FR-121.doc

Stratejik Plan Hedef Kartı FR-190.docx

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU TALEP DİLEKÇESİ FR-151.docx

Sürekli İşçi TİS Çocuk ve Eğitim Yardımı Formu FR-176.docx

Taahhütname ve Kefalet Senedi (2547 Sayılı Kanun 35.Madde) FR-125.doc

TAHAKKUK EVRAKI İADE FORMU FR-180.docx

TAHAKKUK EVRAKI TESLİM FORMU FR-179.docx

TAŞINIR İSTEK BELGESİ FR-184.xlsx

Taşınır İşlem Fişi FR-221.docx

Tedarikçi Değerlendirme Formu FR-023.docx

Temizlik Takip Formu FR-222.docx

Yabancı Dil Eğitimine Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi FR-126.doc

Yabancı Uyruklu Açık Kimlik Formu FR-127.doc

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu FR-128.docx

Yabancı Uyruklu Vize Talep Formu FR-129.doc

YAKLAŞIK MALİYET ÖRNEK TEKLİF FORMU FR-186.xlsx

YENİ KULLANICI HESAP TALEP FORMU FR-219.docx

Yurt Dışı İzin İstek Formu FR-130.doc

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ-FORMÜLLÜ FR-187.xls

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ-FORMÜLLÜ FR-188.xls

YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ-FORMÜLLÜ FR-189.xls

Ders Dağılımı Çizelgesi

İzin İsteği Dilekçesi

Sınav Programı Dilekçesi

Yarıyıl Sonu Sınav Ücreti Formu

Ders Yükü Tespit Formu

Haftalık Ders Dağıtım Formu

Ek Ders İş Akış Şeması

Ders Telafileri İş Akış Şeması Formu

İç Kontrol Standartları

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Yurt Dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Destek Verilmesinde Aranan Ölçüt ve Puanlar

Yurt Dışı Görevlendirme Komisyon Raporu

Bilgisayar Talep Formu

"50/D MADDESİ UYARINCA GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A MADDESİ KAPSAMINDAN ATANMA ÖLÇÜTLERİ"


Oluşturma: 28 Şubat 2018