FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI.pdf

Fen Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Stratejik Plan İlk 6 Ay İzlemesi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Stratejik Plan Eşleştirmesi

Birleşmiş Milletler Türkiye Web Sayfası için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Göstergeleri için tıklayınız

Oluşturma: 01 Ağustos 2022